Phentermine Magnus 30kaps

NA SKLADE !!!

Liečivou látkou je Phentermine hydrochloride. Jedna tabletka obsahuje 37,5mg Phentermine hydrochloride.

Obchodné názvy: Adipex-P, Oby-Cap, Suprenza, T-Diet, Zantryl a mnoho dalších.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca: Magnus Pharmaceuticals, Mumbai, India.

Vyberte si variant:

Cena od 45,00 €